Home Page
Products
Partners
News & Events
Turn-Key Solutions
Contact Us
About us


Home Page >> News & Events >> Events
Events
Unmanned Vehicle Trade-show 2013

 
UVID 2013Exhibition October 10, 2013


כנס הכלים הבלתי מאוישים הציג השנה את תפיסת השינוי מהותי שהחלה בסביבת הפעולה של הכלים הבלתי מאוישים . תפיסה זו  שהולכת ונעשית מורכבת יותר ויותר מייצרת אתגרים שמציב שדה הקרב המודרני בכל החזיתות.
 
אדקו טכנולוגיות הציגה מגוון מחשבים לתחום זה החל בפתרונות תעשייתיים שונים וכלה במערכת שליטה ניידת למזל"ט המאפשרת קבלת וידאו אונליין בעלת השהייה נמוכה ושליטה במצלמה שעל המזל"ט. 
 
 
 
 
 
אדקו  מודה לכל המבקרים והמתעניינים, שבקרו אותנו במהלך התערוכה והביעו עניין רב במוצרים והפתרונות שהוצגו.


Home Page   |   Products   |   Partners   |   News & Events   |   Turn-Key Solutions   |   Contact Us   |   About us

10 hamelacha st. , 4809118Israel
Phone: +972-9-7999799Fax: +972-9-7677377E-mail: info@edco.co.il